• Air Purifier (51 Sqm) / AS55GDWU0.ATH

LG Air Purifier (51 Sqm) / AS55GDWU0.ATH

/ 0 reviews


คุณสมบัติระบบฟอกอากาศแบบแผ่นกรอง PM 1.0ประสิทธิภาพการฟอก 99.99%ระดับความเงียบ 52 เดซิเบลการไหลเวียนของอากาศ 360 องศารับประกัน มอเตอร์ 10 ปีแผ่นกรอง Dual Protection (Pre Filter), แผ่นกรอง HEPA + แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวนวิธีใช้งานโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน...

  • Brands: LG
  • Product Code 20010094
  • Availability: Out Of Stock

Price

  •   24,990 THBคุณสมบัติ

ระบบฟอกอากาศแบบแผ่นกรอง PM 1.0

ประสิทธิภาพการฟอก 99.99%

ระดับความเงียบ 52 เดซิเบล

การไหลเวียนของอากาศ 360 องศา

รับประกัน มอเตอร์ 10 ปี

แผ่นกรอง Dual Protection (Pre Filter), แผ่นกรอง HEPA + แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวน

วิธีใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

ควรศึกษาข้อแนะนำ และคำเตือนก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

หากผลิตภัณฑ์ถูกแช่ไว้ในน้ำ ให้หยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการ LG

หากมีการรั่วไหลของแก๊ส (ไอโซบิวเทน, โพรเพน, LNG ฯลฯ) อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟฟ้าและใหร้ ะบายอากาศในบริเวณนั้นทันที

อย่าทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ดว้ยแปรง หรือฟองน้ำ ผิวขรุขระ หรือทำจากวัสดุที่เป็นโลหะ

หากคุณตรวจพบสัญญาณเสียงรบกวน กลิ่นเหม็น หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกจากผลิตภัณฑ์ในทันทีและใหติ้ดต่อศูนย์บริการ LG Electroni

เฉพาะผู้ซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการ LG Electronics เท่านั้นที่ควรจะถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์

อย่าวางสายไฟฟ้าไวใต้ผื้นพรม พรมปูพื้น หรือเสื่อ ต่าง ๆ

อย่าให้สัตว์ หรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เคี้ยวสายไฟฟ้า

อย่าให้เด็กปีนขึ้น หรือเล่นผลิตภัณฑ์

อย่าเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่ใช้งานอยู่