• Air Purifier (58 Sqm) / AS60GDWV0.ATH

LG Air Purifier (58 Sqm) / AS60GDWV0.ATH

/ 0 reviews


คุณสมบัติระบบฟอกอากาศแบบแผ่นกรอง PM 1.0Clean Booster จะทำการยก และหมุนหน้าใบพัดเพื่อให้สามารถส่งอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแผ่นกรอง Dual Protection (Pre Filter), แผ่นกรอง HEPA + แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวนประสิทธิภาพการฟอก 99.99%ระดับความเงียบ 52 เดซิเ...

  • Brands: LG
  • Product Code 20010092
  • Availability: In Stock

Price

  •   30,490 THBคุณสมบัติ

ระบบฟอกอากาศแบบแผ่นกรอง PM 1.0

Clean Booster จะทำการยก และหมุนหน้าใบพัดเพื่อให้สามารถส่งอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างทั่วถึง

แผ่นกรอง Dual Protection (Pre Filter), แผ่นกรอง HEPA + แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวน

ประสิทธิภาพการฟอก 99.99%

ระดับความเงียบ 52 เดซิเบล

การไหลเวียนของอากาศ 360 องศา

รับประกัน มอเตอร์ 10 ปี

วิธีใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

ควรศึกษาข้อแนะนำ และคำเตือนก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

หากผลิตภัณฑ์ถูกแช่ไว้ในน้ำ ให้หยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการ LG

หากมีการรั่วไหลของแก๊ส (ไอโซบิวเทน, โพรเพน, LNG ฯลฯ) อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟฟ้าและใหร้ ะบายอากาศในบริเวณนั้นทันที

อย่าทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ดว้ยแปรง หรือฟองน้ำ ผิวขรุขระ หรือทำจากวัสดุที่เป็นโลหะ

หากคุณตรวจพบสัญญาณเสียงรบกวน กลิ่นเหม็น หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกจากผลิตภัณฑ์ในทันทีและใหติ้ดต่อศูนย์บริการ LG Electroni

เฉพาะผู้ซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการ LG Electronics เท่านั้นที่ควรจะถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์

อย่าวางสายไฟฟ้าไวใต้ผื้นพรม พรมปูพื้น หรือเสื่อ ต่าง ๆ

อย่าให้สัตว์ หรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เคี้ยวสายไฟฟ้า

อย่าให้เด็กปีนขึ้น หรือเล่นผลิตภัณฑ์

อย่าเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่ใช้งานอยู่