• Cold Water Dispenser (610 W) / SB-210W

SHARP Cold Water Dispenser (610 W) / SB-210W

/ 0 reviews


กำลังไฟฟ้าเข้า (ฮีตเตอร์) : 610 วัตต์ความสามารถในการทำความร้อน : 6 ลิตรต่อชั่วโมงความสามารถในการทำน้ำเย็น : 4 ลิตรต่อชั่วโมงสารทำความเย็น : R-134a...

  • Brands: SHARP
  • Product Code 20040025
  • Availability: In Stock

Price

  •   5,368 THB
      5,900 THBกำลังไฟฟ้าเข้า (ฮีตเตอร์) : 610 วัตต์

ความสามารถในการทำความร้อน : 6 ลิตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการทำน้ำเย็น : 4 ลิตรต่อชั่วโมง

สารทำความเย็น : R-134a